FamiljeLiv
FamiljeLiv

FamiljeLiv

Family & Relationships Sweden
A part of Life of Svea AB

Familjeliv.se

Familjeliv.se besökare består mestadels av kvinnor i åldrarna 25-44 år där majoriteten väntar eller har barn - främst mellan 0-9 år. 48% av besökarna har en hushållsinkomst på 400.000 - 999.000 kr/år.

Gender distribution

Women
65%
Men
35%