FamiljeLiv
FamiljeLiv

FamiljeLiv

Familj och relationer Sverige

Familjeliv.se

Familjeliv.se besökare består mestadels av kvinnor i åldrarna 25-44 år där majoriteten väntar eller har barn - främst mellan 0-9 år. 48% av besökarna har en hushållsinkomst på 400.000 - 999.000 kr/år.

Könsfördelning

Kvinnor
65%
Män
35%